Siekiant spręsti Švenčionių rajono gyventojams teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir prieinamumo problemas, viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su projekto partneriu Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą “Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Švenčionių rajone”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0040.

Projekto metu bus įsigyta nauja odontologinė įranga, baldai, įrengiami ir atnaujinami DOTS bei opioidų pakaitinio gydymo kabinetai, įsigytos tikslinės transporto priemonės pacientų lankymui namuose.

 

 

Projekto tikslas – pagerinti viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Uždavinys – įstaigos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019-03-05.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019-08-31.

Įgyvendinus projektą bus pagerintas pirminių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė Švenčionių rajono gyventojams.

Projekto finansavimas – Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Close Menu
Skip to content