VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO SVEIKATOS CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

dėl  mokamų paslaugų kainyno TVIRTINIMO
2022 m. balandžio 25  d.   Nr. T-30
Švenčionys

Vadovaujantis mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d įsakymu Nr. V-357 „ Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos  bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“  ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. sausio 14 d. raštu Nr. (1.1.20-12)10-238 „ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo “ t v i r t i n u   VšĮ Švenčionių rajono PSPC mokamų paslaugų kainyno priedą Nr. 1.

Įsakymas įsigalioja nuo 2022-05-01.

Direktorė –  Edita Urbanienė

PATVIRTINTA

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro

direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d.

įsakymu Nr. T-30

Priedas Nr.1

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

Eil Nr. Kodas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina eurais

SVEIKATOS TIKRINIMAS

1. 60035 Vykstančiųjų į užsienį 18,78*
2. 60036 norinčių įsigyti civilinį ginklą 30,04*
3. 60037 vairuotojų mėgėjų 26,30*
4. 60038 Vairuotojų, ar norintiems įsigyti civilinį ginklą(neprisirašę prie gydymo įstaigos, nedrausti) 68,02
* Profilaktinis sveikatos tikrinimas (į sveikatos
tikrinimo paslaugų kainas įskaitytos visos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės
31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos
tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ numatytos
pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ir gydytojų
specialistų vieno paciento sveikatos tikrinimo
išlaidos):

PACIENTŲ PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

1. 02001 Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar
konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos
įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu
29,30
2. Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas):
2.1. 02004 gydytojo specialisto – konsultanto

29,30

2.2. 02005 bendrosios praktikos gydytojo 36,69
2.3. 02006 Bendruomenės slaugytojas, akušerės, bendrosios
praktikos slaugytojas
15,78
Pastaba: kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu)
pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 %
nuolaida
3. Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be
transporto išlaidų, 1 apsilankymas), (kartotinio
paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida):
3.1. 02010 bendrosios praktikos gydytojas

36,39

3.2. 02011 gydytojas 35,13
3.3. 02012 felčerė, akušerė, medicinos sesuo 18,96
3.4. 02013 Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti 14,65
3.5. 02014 Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas 35,13
3.6. 02015 Vaiko iki 1 metų patronavimas
3.7. 02017 Medicinos sesers atliekamas pirminis naujagimio
patronavimas
29,30
3.8. 02018 Medicinos sesers atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas

14,26

3.9. 02019 Medicinos sesers aktyvus vizitas pas sergantį vaiką

14,26

3.10. Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos
paciento namuose (1 procedūra):
3.10.1. 02020 taurių uždėjimas ir nuėmimas 4,71
3.10.2. 02021 garstyčių trauklapių uždėjimas ir nuėmimas 4,71
3.10.3. 02022 klizma

7,57

3.10,4, 02023 žaizdų perrišimas 9,52
3.10.5. 02024 kraujospūdžio pamatavimas 2,97


TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS

4. 03001 Perrišimas 4,10
5. 03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis 7,89
6. 03004 Spaudžiantis tvarstis 5,02
7. 03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis 10,86
8. 03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo ar Džilkristo raištis 13,34
9. 03010 Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip
laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams
8,60

INJEKCIJOS, INFUZIJOS

10, 04001 Kraujo paėmimas iš venos    4,70
11. 04002 Kraujo paėmimas iš piršto    2,97
12 04003 Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į
raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos
kainos)
   3,29
13. 04004 Injekcijos į veną    4,70
14. 04005 Injekcijos j arteriją   8,10
15. 04006 Injekcijos į raumenis    3,29
16. 04007 Injekcijos į periduralinę ertmę    6,97
17. 04008 Medikamentų poodinė infuzija    9,13
18. 04009 Infuzija į veną 10-30 min.    7,89
19. 04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.   9,52
20. 04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti    3,29
21. 05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu    29,01

GYDOMASIS MASAŽAS

22. 10001 Galvos masažas (1 kartas)    3,57
23. 10002 Veido masažas (1 kartas)    3,57
24. 10003 Kaklo srities masažas (1,5 karto)    5,34
25. 10004 Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės
galūnės sąnarių masažas (2 kartai)
   7,08
26. 10005 Alkūnės sąnario masažas (1 kartas)    3,57
27. 10006 Riešo sąnario masažas (1 kartas)    3,57
28. 10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 kartas)    3,57
29. 10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros — 3
kartai)
   10,65
30. 10009 Nugaros masažas (2 kartai)    7,08
31. 10010 Pilvo raumenų masažas (1,5 karto)    5,34
32. 10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 katro)    5,34
33. 10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai)    10,65
34. 10013 Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 karto)    12,49
35. 10014 Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei
juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės
užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 kartai)
   11,79
36. 10015 Apatinės galūnės masažas (2 kartai)    7.08
37. 10016 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos,
blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio
sritys – 3 kartai)
   10,65
38. 10017 Klubo sąnario masažas (1 kartas)    3,57
39. 10018 Kelio sąnario masažas (1 kartas)    3,57
40. 10019 Čiurnos sąnario masažas (1 kartas)    3,57
41. 10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 kartas)    3,57
42. 10021 Bendrasis kūdikių masažas    12,31
43. 10022 Bendrasis kūno masažas (10 kartų)    35,56
44. 10023 Lengvas bendrasis masažas    23,78
45. 10024 Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų)    12,31

FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

46. Amplipulsterapija:
46,1. 12001 su medikamentais    4,70
46.2. 12002 be medikamentų    4,21
47. 12003 Galvanizacija (be medikamentų)    6,16
48. 12004 Elektroforezė (su medikamentais)    8,31
49. 12006 Darsonvalizacija (vieno lauko)    4,70
50. 12010 Diodinaminės srovės (DDS, i lauko)    4,70
51. 12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas)    4,70
52. Ultravioletinių spindulių terapija:
52.1. 12016 bendra    9,52
52.2. 12017 vietinė    2,37
53. Mikrobangų terapija:
54. 12021 Ultragarso terapija (1 lauko)    4,70
55. 12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, (1 lauko)    5,94
56. 12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko)    4,70
57. Šviesos terapija su Bioptron lempa    2,50

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

58. 15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje
nustatymas
   2,24
59. 15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas    2,08
60.

15013

Gliukozės toleravimo mėginys    3,58
61. 15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(lC)) nustatymas    21,00
62. 15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas    3,06
63.

15021

Šlapalo koncentracijos nustatymas    2,39
64, 15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas    2,91
65. 15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio
koncentracijos nustatymas
   4,24
66. 15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas
pagal Friedevaldo formulę
   0,90
67. 15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas    3,42
68. 15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas    2,67
69. 15030 Kalio koncentracijos nustatymas    1,80
70. 15031 Natrio koncentracijos nustatyms    1,80
71. K, Na, Cl, Ca++ arba Li koncentracijos nustatymas
(jonams selektyvių elektrodų metodu):
71.1. 15039 K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas    7,90
72. 15040 Geležies koncentracijos nustatymas    3,73
73. 15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo
nustatymas
   3,50
74. 15061 Aspartataminotransferazės (ASAT/GPT) aktyvumo
nustatymas
   3,50
75. 15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas    3,50
76. 15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas    4,17
77. 15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-
prokonvertino metodu (SPA)
   5,97
78. 15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas
(ADTL)
   6,56


HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI

79. iFOBT    9,90
80. 16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas    1,72
81. 16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)    9,31
82. 16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
(patologija)
   9,31
83. 16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)    9,23
84. 16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija)    9,70
85. 16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)    2,39
86. 16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)    1,72
87. 16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)    1,72
88. 16013 Leukogramos skaičiavimas    3,81
89, 16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu    7,20
90. 16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)    0,82
91. 16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)    2,67
92. 16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti    0,67
93. 16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato
metodu)
   2,39
94. 16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
(lipnios plėvelės metodu)
   1,65
95. 16105 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D)
priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu
   9,31

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

96. 17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas    7,51

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

97. 18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas    12,14

RENTGENOGRAFIJA

98. 25009 Dantų rentgenograma (neprisirašiusiems prie įstaigos)    5,42
25009 Prisirašiusiems prie PSPC pacientams ( išskyrus    3,57
vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo
lavinimo mokyklose)
99. 25008 Ortopantomograma (prisirašiusiems prie PSPC pacientams)    5,34
25008 Ortopantomograma (neprisirašiusiems prie PSPC
pacientams ortopantomograma)
   15,42

PSICHIATRIJA

100. 37001 Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė,
orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas,
amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių
duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų
įvertinimas
   36,69

NARKOLOGIJA

101. Gydytojo narkologo (psichiatro) priėmimas
poliklinikoje:
101.1. 38001 pirminis paciento priėmimas    36,69
101.2. 38002 kartotinis paciento priėmimas    17,62
101.3. 38003 Medicininis išblaivinimas    19,07
101.4 38014 Psichologo konsultacija     10,97

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

102. 39001 Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant
dispanserizavimu
   29,30
103. 39002 Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu    9,13
104. 39003 Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą    3,68
105. 39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų    7,39
106. 39006 Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš
urogenitalinės sistemos
   9,13
107. 39010 Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo
klausimais
   5,52
108. 39022 Gimdos spiralės įdėjimas ( be spiralės kainos)    11,46
109. 39023 Gimdos spiralės išėmimas    10,26

CHIRURGIJA

110. 46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas    51,66
111. 46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas    89,34
112. 46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą    14,54
113. 46010 Antirabinis darbas    7,39
114. 46011 Parazitų išėmimas iš poodžio audinių    97,87
115. 46039 Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago
šaknį
   55,66

INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMAS

116. Pavienių instrumentų, operacinių medžiagų
sterilizavimas (įskaitant paruošimą):
116.1. 48081 Gaziukai (8)    1,73
116.2. 48088 Puspaklodė    2,16
116.3. 48089 Tamponai (6)    1,84
116.4. 48093 Servetėlės    1,84
116.5. 48095 Palutės    1,84

Pastaba. Instrumentų paruošimo kaina įskaičiuota

ODONTOLOGIJA

117. Terapinė odontologija:
117.1, 50006 Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija    4,71
118. Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos):
118.1. 50007 Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas    11,89
118,2. 50008 Gilaus ėduonies ertmės paruošimas    17,83
118.3. 50009 Cementinė plomba    5,94
119. Kompozicinė plomba:
119.1. 50010 kramtomojo paviršiaus    11,89
119.2. 50011 kontaktinio paviršiaus    17,83
119.3. 50012 Stiklojonomerinė cemento plomba    23,78
119.4. 50014 Sidabrinė plomba    14,26
119.5. 50016 Plombos apdaila    3,57
120. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu):
120.1. 50017 Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas    10,65
120.2. 50018 Pulpos amputacija    8,31
120.3. 50019 Pulpos ekstirpacija    10,65
120.4. 50020 Medikamentinis kanalo apdorojimas    2,37
120.5. 50021 Mechaninis kanalo apdorojimas    2,37
121 Peridontitų gydymas:
121.1. 50022 Danties trepanavimas (1 procedūra)    11,89
122,2. 50023 Ertmės išvalymas (1 procedūra)    10,65
123.3. 50024 Medikamentinis kanalo apdorojimas    4,71
124,4, 50025 Mechaninis kanalo apdorojimas    23,78
124.5. 50026 Obliteruoto kanalo platinimas    23,78
125. Kanalų plombavimas (1 kanalo):
125.1. 50027 Patentinė pasta    3,57
125.2. 50028 Pasta (išskyrus patentinę)    8,31
125.3. 50029 Fosfatcement    5,94
125.4. 50030 Fosfatcement su kaiščiu (be kaiščio kainos)    8,31
125.5. 50032 Gutaperčini kaiščiai    29,72
126. Plombų išėmimas:
126.1. 50033 Cementinės plombos    5,94
126.2. 50034 Amalgaminės plombos    11,89
126.3. 50035 Plastmasinės plombos    5,94
126.4. 50036 Kompozicinės plombos    11,89
127. Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų:
127.1. 50037 Pastos išėmimas    5,94
127.2. 50038 Fosfatcemento išėmimas    17,83
127.3. 50039 Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai
ne to paties gydytojo klaida)
   17,83
127.4. 50040 Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo
(kai ne to paties gydytojo klaida)
   23,78
127.5. 50041 Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui    11,89
127.6. 50042 Danties padengimas fluoro laku    2,37
127.7. 50043 Dantų fisūrų uždarymas hermetiku    7,08
128. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos
kainos):
128.1. 50044 Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas    14,26
128.2. 50045 Danties kampo atkūrimas    14,26
128.3. 50046 Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas    7,08
128.4. 50047 Pleištinio defekto plombavimas    9,52
128.5. 50048 Danties paviršiaus padengimas    29,72
128.6. 50049 Danties vainiko atgaminimas    35,56
128.7. 50051 Plombos pataisa    4,71
129. Chirurginė odontologija:
129.1. 50052 Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas)    4,71
129.2. 50053 Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1
procedūra)
   1,95
129.3. 50054 Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą,
lidokainą, polokainą, mepivakainą)
   14,26
129.4. 50055 Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos    3,57
129.5. 50056 Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos    5,94
129.6. 50057 Danties rovimas (nesudėtingas)    8,31
129.7. 50058 Sudėtingas danties rovimas    23,78
129.8. 50059 Incizija(l procedūra)    5,94
129.9. 50060 Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties)    11,89
129.10. 50061 Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį    5,94
129.11. 50062 Alveolito gydymas    5,94
129.12. 50063 Siūlė    3,57
129.13. 50064 Tvarstymas (1 apsilankymas)    2,37
129.14. 50065 Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas    9,52
130. Paradonto ligų gydymas:
131.1. 50075 Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė
ligonio dokumentacija (gydymo planas)
   11,89
131.2. 50076 Burnos ertmės higienos mokymas    4,71
131.3. 50077 Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas    4,71
132. Konkrementų pašalinimas ir poliravimas:
132.1. 50078 dantenų viršuje (1 danties)    1,24
132.2. 50079 po dantenomis (1 danties)    2,37
133. Medikamentinis paradonto loginių:
133.1. 50082 praplovimas (1 apsilankymas)    1,24
133.2. 50083 aplikacijos (1 apsilankymas)    1,24
134. 50085 Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems    2,37
135. 50086 Laikinas įtvaras (be plombavimo medžiagoskainos)    2,37
136. 50087 Artikuliacinės pusiausvyros reguliavimas šlifuojant    5,94

FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI

137. 28026 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo
aprašymu
   10,65
138. 28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo
aprašymo
   5,94
139. 28034 EKG su nitroglicerino mėginiu    11,89
PASTABA: Nurodomos kainos tik tų medicininių paslaugų,
kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje.
Šios kainos taikomas teikiant medicinos pagalbų
(išskyrus būtinąja medicinos pagalba)
neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu
ar(ir)neprisirašiusiems prie įstaigos gydytojų
gyventojams. Visa paciento mokama už paslaugas
kaina nustatoma sudėjus visų atliekamų veiksmų:
priėmimų, tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir
t.t, kainas.
MOKAMOS PASLAUGOS TEIKIAMOS, KAI:

1.Kreipiasi asmuo, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu,

neprirašytas prie SC ;

2. Kreipiasi pacientas ,teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui,  ir pageidauja gauti papildoma, pagrindinei ligai diagnozuoti ir gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.

3. Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva , leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias medžiagas, paslaugas, tyrimus, vaistus, medicinos priemones. Tokiu atveju pacientas apmoka kainų skirtumą. Prie šių paslaugų nepriskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva.

4. PSPC įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji(išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia savivaldybės socialinės  paramos skyriaus pažymą)moka už vaistus, medžiagas ,sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines  priemones , atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų ir priemonių kiekį ir įsigijimo kainas.

5.Tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei
tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia
sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka

6.Dėl tyrimų paskyrimo asmenys kreipiasi į įstaigos padalinių registratūras, kurios nukreipia šeimos gydytojų konsultacijoms, kurie supažindina su nemokamų paslaugų gavimo galimybėmis, paskiria reikalingus ar pageidaujamus tyrimus, užpildo numatytus dokumentus ir rezervuojamas laikas tyrimams atlikti.

PATVIRTINTA VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro direktoriaus

2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. T-53

Priedas Nr.2


PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS


PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA
PATS DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina (eurais)

įsidarbinant

dirbant

1

2

3

4

1. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei
motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo
priemonių laivavedžių

47,94

   72,30
2. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su
geležinkelių transporto eismu

8,93

   21,94
3. Vairuotojų profesionalų

28,44

   32,49
4. Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos
profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą
kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):
4.1. Darbuotojų, dirbančių darbus įrašytus į pavojingų darbo
sąrašą

10,57

   17,87
4,2. darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos
sąlygomis

3,26

   15,43
4.3. darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių
rizikos sąlygomis

    11,37
4.4. darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių
rizikos sąlygomis

8,93

   18,68
4.5. darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos
sąlygomis

4,06

   12,19
4.6. darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

4,88

   12,19
5. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti
veiklas, kur privaloma profilaktiškai j tikrintis sveikatą
dėl užkrečiamųjų ligų

5,69

   4,06
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, APMOKAMŲ IŠ

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KAINOS

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Tikrinimų kaina (balais)

1

2

3

1. Gydytojų, norinčių gauti gydytojo veiklos licenciją

8,87

PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-116

Priedas Nr.1

KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato

vnt.

Kaina, Eur
1. Medicininio autotransporto nuoma (ligonio pervežimas) 1 km 0,80
2. Išrašo iš ambulatorinės kortelės  išdavimas 1 dokumentas 3,50
3. Gydytojų konsultacinės komisijos pažymos apie sveikatos būklę išdavimas (pačiam prašant) 1 dokumentas  3,50
4. Pažymos apie sveikatos būklę, naudojamus vaistus ir pan. išdavimas, skirtas pristatyti į kitas įstaigas 1 dokumentas 3,50
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai dokumentų užpildymas dokumentų   rinkinys 5,00
6. Nedarbingumo pažymėjimo ir nėštumo ir   gimdymo pažymos išdavimas (pačiam prašant) 1 dokumentas 3,50
7. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, kai gydymo trukmė viršija 120 dienų 1 lovadienis 36,00
8. Dokumentų kopijavimas A4 formatu 1 lapas 0,15

PATVIRTINTA

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro

direktoriaus 2022-02-25 įsakymu Nr. T-18

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms VšĮ Švenčionių rajono SC, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
 1. 1 valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

 1.  Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
 2. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar neprisirašę prie SC, įstaigoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
 3. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu yra užtikrinama, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
 4. Už įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

5.1.  pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

5.2. pacientas, pasirinka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių paslaugų priskiriami atvejai, kaip pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias medžiagas, paslaugas, tyrimus, vaistus, medicinos priemones. Tokiu atveju pacientas apmoka kainų skirtumą. Prie šių paslaugų nepriskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva;

5.3. turi iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planą-grafiką, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius, ir kuris skelbiamas viešai;

5.4. užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;

5.4.  pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą.

5.5. Dėl tyrimų paskyrimo asmenys kreipiasi į įstaigos padalinių registratūras, kurios nukreipia šeimos gydytojų konsultacijoms, kurie supažindina su nemokamų paslaugų gavimo galimybėmis, paskiria reikalingus ar pageidaujamus tyrimus, užpildo numatytus dokumentus ir rezervuojamas laikas tyrimams atlikti.

 1. Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;
 2. VšĮ Švenčionių rajono SC darbuotojai: registratūros darbuotojas, gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis darbuotojas, prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

7.1. pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą;

7.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;

7.3. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:

7.3.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

7.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

7.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

 1. Mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) nurodomos paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, ir pan.) numeris. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.
 2.  Informaciją apie pacientui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įvedama į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.
 3. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsakingi mokamų paslaugų teikiantys darbuotojai.
 4. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami ir keičiami VšĮ Švenčionių rajono SC direktoriaus įsakymais.
 5. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas skelbiama stenduose bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.svencioniursc.lt.

_____________________________

Close Menu
Skip to content