UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ir kontrolę VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centre atsakinga slaugos administratorė Rasa Makaveckienė, tel +370 387 51321;  el.p. medicina@svencioniursc.lt

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos 2024 – 2025 m. programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro korupcijos prevencijos 2024 – 2025 m. programa

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2024-2025 m. priemonių planas

Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus


Įsakymas dėl darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklių patvirtinimo

Įsakymas dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus patvirtinimo

Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) sąrašo patvirtinimo


Kita aktuali informacija


Susidūrei su korupcija?

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centras siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų jokių korupcijos apraiškų. Įstaiga kviečia visus gyventojus dėl LR baudžiamajame kodekse nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų pranešti apie tai:

LR baudžiamajame kodekse nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 str.), prekyba poveikiu (226 str.), papirkimas (227 str.), piktnaudžiavimas tarnyba (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (229 str.) ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu.

Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro informacija


KORUPCIJOS PREVENCIJA: KĄ TURI ŽINOTI PACIENTAS

 


Korupcija – nykstanti rūšis

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva buvo sukurtas antikorupcinis socialinis vaizdo klipas „Korupcija – nykstanti rūšis“. Jis skirtas atkreipti visuomenės dėmesį, kad Lietuvoje nepakantumas korupcinio pobūdžio nusikaltimams vis auga ir kiekvienas, pastebėjęs tokį atvejį, turėtų pranešti STT. Atsižvelgiant į tai, kad pagal „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ duomenis sveikatos apsaugos sektorius išlieka sritimi, kurioje gyventojai dažniausiai susiduria su kyšio prievartavimo ir davimo rizika, taip pat pastaraisiais metais buvo stebimas korupcinės patirties didėjimas, siūlome prisidėti prie visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimo.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija

Close Menu
Skip to content