Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Švenčionių savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa.

  • Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei įstatais.

  • Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos steigėjas – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

  • VšĮ Švenčionių rajono sveikatos centro vadovo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų veiklos principus.

  • Įstaigos misija – teikti pacientams mokslu it technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos ir slaugos paslaugas. Siekti, kad prie įstaigos prisirašę pacientai, dėka medicinos darbuotojų atliekamo profilaktinio ir gydomojo darbo, kuo mažiau turėtų sveikatos problemų.

  • Įstaigos vizija- konkurencinga, pažangi asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei profilaktinį asmens sveikatos priežiūros darbą, efektyviai naudojant sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.

  • Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas: gerinti Švenčionių rajono gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

  • Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys yra: I lygio medicinos ambulatorinė veikla ( šeimos gydytojas, terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, psichiatro, priklausomybės ligų psichiatro, vaikų ir paauglių psichiatro, klinikos laboranto, slaugos praktika, medicinos psichologo.

  • Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti pacientams nespecializuotas, kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti operatyvų pacientų aptarnavimą įstaigoje. Siekti darnios įstaigos sveikatos sistemos, didžiausią dėmesį skiriant pirminei sveikatos priežiūrai ir siuntimų sistemai, tuo užtikrinant tinkamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą.

  • Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė įstaigoje vertinama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, teritorinės ligonių kasos, vidaus medicininio audito tarnybų ir kt.
Close Menu
Skip to content