Rajono gyventojams teikiamos nemokamos Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Rajono gyventojams teikiamos nemokamos Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Pasikeitus Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų tvarkos aprašui (toliau – aprašas) (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-1357), atsirado galimybė daugiau gyventojų gauti slaugos paslaugas namuose. Prie Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) prisirašiusiems gyventojams, paslaugą teikia šios įstaigos specialistų komanda.

ASPN – tai licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą (paciento ar jo artimųjų veikla, atliekama siekiant išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas).

ASPN paslaugas gali gauti:
• vaikai ir suaugę asmenys, turintys negalią (asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis);
• senyvo amžiaus asmenys (t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis);
• pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas (ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos);
• pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Pacientas dėl tokių paslaugų poreikio turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Suburta specialistų komanda vyksta į asmens namus, įvertina asmens būklę ir sudėlioja priežiūros planą bei lankymo grafiką, kuris tolesnių apsilankymų metu gali būti koreguojamas pagal individualius gyventojo poreikius ar pasikeitus jo  sveikatos būklei.

Sveikatos centro specialistų komandą, kuri teikia ASPN, sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas. Už mobilios komandos darbo organizavimą ir koordinavimą, atsakingas asmuo – bendrosios praktikos slaugytoja Rūta Pajarskaitė, mob. tel. +370 620 88868.

 

VšĮ Švenčionių r. sveikatos centro informacija

Close Menu
Skip to content