Apie viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė ir viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizavimo sąlygų sudarymą

Apie viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė ir viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizavimo sąlygų sudarymą

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos priimtu protokoliniu sprendimu „Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninės reorganizavimui prijungiant ją prie Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro” (2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolas Nr. T1-8).

Reorganizavime dalyvauja Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras. Buveinė – Švenčionys, Partizanų g. 4 – pasibaigiantis juridinis asmuo.

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras. Buveinė – Švenčionys, Strūnaičio g. 3.

Reorganizavimo būdas – jungimas, Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė prijungiant prie Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kurio pavadinimas po reorganizavimo – Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras.

Pasibaigianti įstaiga – Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė.

Po reorganizavimo nuo 2023 m. kovo 1 d. tęsianti veiklą įstaiga – Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras.

Reorganizavimo sąlygos paskelbiamos Viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninės interneto svetainėje www.svencioniuligonine.lt, Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro interneto svetainėje www.svencioniupspc.lt ir savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS (Parsisiųsti)

Close Menu
Skip to content